ოქროს ფონდი | სასუდრეებ მანახვი | თათარაიძე ეთერ
სასუდრეებ მანახვი
თათარაიძე ეთერ
ნახვა: 6246

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6427 - ჯერ

...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6939 - ჯერ