სასუდრეებ მანახვი
თათარაიძე ეთერ
ნახვა: 6536

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6577 - ჯერ

...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6592 - ჯერ