სასუდრეებ მანახვი
თათარაიძე ეთერ

 

ნახვა: 7082

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 7290 - ჯერ

...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 7150 - ჯერ