სასუდრეებ მანახვი
თათარაიძე ეთერ
ნახვა: 6872

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6878 - ჯერ

...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6872 - ჯერ