სასუდრეებ მანახვი
თათარაიძე ეთერ

 

ნახვა: 7502

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 7502 - ჯერ

...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 7518 - ჯერ