ოქროს ფონდი | ...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი... | თათარაიძე ეთერ
...შენ სოფელ კლდიან კუნჭრუხიანი...
თათარაიძე ეთერ
ნახვა: 6935

დე მომიკითხიდ

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6423 - ჯერ

სასუდრეებ მანახვი

ავტორი: თათარაიძე ეთერ
ნანახია: 6245 - ჯერ