ოქროს ფონდი | საკუთარი თავის ღმერთი | ფოლადაშვილი თაკო
საკუთარი თავის ღმერთი
ფოლადაშვილი თაკო
ნახვა: 7631